ქირურგიული პროცედურები

წვივის იმპლანტები

პლასტიკური ქირურგები, სხეულის პროპორციების ამოსწორების მიზნით, ხშირად იყენებენ  სილიკონის იმპლანტებს.

იმპლანტების გამოყენებით წვივების კორექცია საკმაოდ ეფექტური ოპერაციაა და იგი გამოიყენება როდესაც წვივები ძალზედ წვრილია ან არასწორი ფორმისაა.

ექიმთან წინასწარი კონსულტაციის დროს გაირკვევა და დაზუსტდება ოპერაციისთვის საჭირო და საინტერესო ყველა დეტალი. იმავდროულად სასურველია გაკეთდეს ფოტომოდელირება.

კონტურული დეფექტების გასწორება იმპლანტის ჩადგმით, ადამიანს მნიშვნელოვნად უცვლის გარეგნობას უკეთესობისკენ. ათავისუფლებს არასასურველი არსებული კომპლექსებიდან და მატებს თვითდაჯერებულობას.

   
ოპერაციამდე
ოპერაციის შემდეგ
 
ოპერაციამდე
ოპერაციის შემდეგ
       
 
ოპერაციამდე
ოპერაციის შემდეგ
 
ოპერაციამდე
ოპერაციის შემდეგ